Nudimo svakodnevnu pomoć u kući i kućnu negu starih, održavanje higijene osobe i domaćinstva, prevoz i pratnju na lekarske preglede. Prvi kontakt je besplatan i uspostavlja ga socijalni radnik sa korisnikom ili članovima porodice.

Organizujemo svu neophodnu pomoć u kući i kućnu negu nakon hospitalizacije svima kojima je potrebna. Bilo da se radi o osobama koje su usled starosti ili bolesti  onemogućene da se redovno staraju o sebi, bilo da su nepokretna ili polupokretna lica, ili osobe kojima je dijagnostikovana demencija, Alchajmerova ili Parkinsonova bolest –naši stručni saradnici obučeni su da se pouzdano brinu o njima.

Shvatajući osetljivu prirodu svoga posla, razvili smo individualan pristup svakom korisniku i njegovim afinitetima. Naša nega koncipirana je prema vašim potrebama. Prvi kontakt sa korisnicima uspostavlja naš socijalni radnik, koji kroz razgovor sa vama vrši procenu stanja i situacije, a zatim u dogovoru sa korisnikom lično ili članovima porodice -kreira odgovarajući plan i raspored nege. Cilj nam je da sačuvamo ili unapredimo kvalitet života na koji ste navikli, i upravo iz tog razloga pristupamo planiranju poseta u skladu sa vašim potrebama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.